Inhoud bewerken

Heeft u vragen, of wilt u een taxatie boeken? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Tot snel!

Onze Gegevens

Privacyverklaring

Introductie

CarTax hecht bijzonder veel waarde aan de privacy van de gebruikers en de klanten van de CarTax website en heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.

Wij gebruiken uw gegevens voor analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, om fraude te voorkomen en te bestrijden, maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met het aangaan van de overeenkomst gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens onder de in dit beleid vermelde voorwaarden.

Privacy beleid CarTax:

  • Om gebruik te kunnen maken van de Classic Car Taxaties dienstverlening dient u op de hoogte te zijn van ons privacy- en cookiebeleid.
  • Voor het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • U verstrekt ons uw gegevens wanneer u een taxatie aanvraagt. Wanneer u klant wordt van een van de taxateurs verbonden aan CarTax, verzamelen wij basisgegevens die u op dat moment doorgeeft. Zoals uw naam, adres, woonplaats en gegevens over uw auto als kenteken en kilometerstand.
  • Deze gegevens zijn persoonsgegevens, omdat ze rechtstreeks naar u als persoon leiden.
  • We gebruiken uw gegevens voor het opstellen van het taxatierapport, om hierover met u contact over te nemen en u op de hoogte te houden over CarTax.
  • Deze gegevens bewaren en beveiligen we door het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen.
  • Wanneer u klant bent/wordt van CarTax dan vertrouwt u ons uw gegevens toe.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld door CarTax voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 7 WBP). Deze doelen worden u met dit beleid kenbaar gemaakt en u dient hier vooraf toestemming voor te verlenen door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van CarTax.

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden waarvan u niet op de hoogte bent en waar u geen toestemming voor hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om de door u aangevraagde dienstverlening goed te kunnen faciliteren. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden. Wij verkopen deze gegevens niet.

Wij kunnen waar nodig deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie rondom onze dienstverlening of om u gerelateerde aanbiedingen te doen.

Wij begrijpen dat de veiligheid en privacy van uw gegevens belangrijk zijn. Voor ons is uw privacy van groot belang en we doen er dan ook alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw individuele persoonlijke gegevens worden niet, in welke vorm dan ook, met andere partijen gedeeld voor commerciële doeleinden.